Onderzoeksaanvraag

Lees de informatie over de selectieprocedure Dudoc-Alfa zorgvuldig voordat u de aanvraag indient. U kunt alleen een aanvraag doen als u eerder een intentieverklaring heeft ingediend. 

Aanvragen kunnen in het Nederlands of het Engels worden opgesteld.

De beschrijving van het projectvoorstel zelf mag uit niet meer dan 2500 woorden bestaan, exclusief een literatuurlijst van maximaal één pagina A4 (beide 9pt). Daarnaast mag de aanvraag een aparte bijlage bevatten van maximaal twee pagina’s A4 (9 pt). Deze bijlage kan bestaan uit een vermelding van bronnen (anders dan de literatuurlijst), een voorbeeld van een uitdraai uit een database etc.

De in te dienen aanvraag bestaat uit 7 delen:

 1. Persoonlijke gegevens
 2. Curriculum Vitae
  Bijlage: motivatie voor het doen van promotieonderzoek  (max. 300 woorden).
 3. Onderzoeksvoorstel
  Bijlage: samenvatting van het onderzoek (max. 150 woorden)
  Bijlage: beschrijving onderzoeksvoorstel (max. 2500 woorden)
  Bijlage: literatuurlijst (max. één pagina A4)
  Bijlage: bronnen (niet verplicht, max. twee pagina’s A4)
 4. Duur en subsidiëring project
 5. Gegevens en verklaring van de beoogd (eerste) promotor (in te vullen door de eerste promotor)
 6. Gegevens en verklaring werkgever ten behoeve van deelname Dudoc-Alfa programma (in te vullen door de werkgever(s))
 7. Ondertekening

Instructies indienen onderzoeksaanvraag:

 • De aanvraag met alle gegevens en bijlagen indienen via onderstaand formulier.
 • Aan het einde van het formulier, bij 7. Ondertekening, wordt gevraagd een apart handtekeningenformulier in te vullen en te uploaden. Dit dient ondertekend te worden door aanvrager, eerste promotor en werkgever(s). Houd er rekening mee dat het verzamelen van deze handtekeningen enige tijd kan duren. Zonder het handtekeningenformulier kan de aanvraag niet in behandeling genomen worden. 
 • Rechts op de website kunt u een gastaccount aanmaken onder registreren. Als u een gastaccount aangemaakt heeft, is het mogelijk om de aanvraag als concept op te slaan. Deze optie staat onder aan het formulier. Dan kunt u op een later tijdstip terugkomen en het invullen van het formulier hervatten waar u gebleven was.
 • Indienen uiterlijk maandag 29 maart 2021 om 09.00 uur.

(Zorg dat u tussen 10-12 mei beschikbaar bent voor een eventueel interview. Laat het ons op tijd weten als u (een gedeelte van) die dagen door omstandigheden afwezig bent.)

U bent niet ingelogd. Aan de rechterkant kunt u inloggen. Mocht u nog geen account hebben, kies dan “registreren”.