Agenda

10 januari 2024
Groot Auditorium, Academiegebouw, Rapenburg 73, 2311 GJ Leiden

Promotie Astrid van Winden

Op 10 januari 2024 zal Astrid van Winden haar proefschrift verdedigen aan de Universiteit Leiden. De titel van het proefschrift luidt: Van struikelblok naar bouwsteen. Een vakdidactisch ontwerponderzoek naar het schrijven van begrijpelijke alinea’s door leerlingen uit het voortgezet onderwijs.

Tijdstip: 11:15

Plaats: Groot Auditorium, Academiegebouw, Universiteit Leiden (Rapenburg 73. 2311 GJ Leiden)

Astrid is een van de promovendi van de lichting Dudoc-Alfa-onderzoekers die in 2017 aan hun onderzoek begonnen. Astrids promotores zijn prof. dr. Ton van Haaften, prof. dr. Kees de Glopper, en prof. dr. ir. Fred Janssen. Haar dagelijks begeleider is dr. Ninke Stukker.