2021

Voor Dudoc-Alfa heeft het Ministerie van OC&W een budget beschikbaar gesteld waarmee promotieprojecten gestart konden worden in september 2021.

De ronde stond open voor docenten VO die werkzaam zijn als eerstegraads bevoegd docent voor een van de alfavakken (Filosofie, Geschiedenis en staatsinrichting, Godsdienst en levensbeschouwing, Griekse Taal en Cultuur en Latijnse Taal en Cultuur, Kunstgeschiedenis, CKV en Kunst algemeen, Moderne Vreemde Talen, Muziek en Nederlands.)

De selectie lag in handen van een selectiecommissie waarin naast leden van de stuurgroep Vakdidactiek Geesteswetenschappen en deskundige collega’s van de bij het project betrokken universiteiten, ook gepromoveerden van het Dudoc-Alfa programma zitting hadden. Bij de intentieverklaringen is gebruik gemaakt van advisering door de vakdidactische meesterschapsteams, bij de selectie zelf is mede gebruik gemaakt van rapportage door externe referenten.

Wie zijn de onderzoekers van de lichting Dudoc-Alfa 2021?

Zes promovendi startten op 1 september 2021 met hun onderzoek. Helaas hebben twee promovendi het project moeten afbreken, waarmee de groep op het moment (juli 2023) bestaat uit vier promovendi. De projecten zijn verdeeld over de volgende domeinen: Godsdienst/Levensbeschouwing, Klassieke Talen, Moderne Vreemde Talen (Engels) en Nederlands.

Scholing en intervisie

Het programma van het scholings- en intervisieprogramma van de lichting 2021 wordt begeleid door twee vakdidactische meesters, Lidewij van Gils en Marjolein van Herten, en door drie gepromoveerden van Dudoc-Alfa, Sebastiaan Dönszelmann, Johan Graus en Elisabeth Lehrner.

Bij het scholings- en intervisieprogramma draaien acht laureaten van NWO Promotiebeurs voor leraren volledig mee. Hier kunt u kennis met hen maken.

Gestart in 2021

G.J. (Gepco) de Jong MEd

Promovendus/a Dudoc-Alfa, Universiteit Leiden

Nederlands

S.M. (Sandra) Karten MA

Promovendus/a Dudoc-Alfa, Universiteit Leiden

Griekse en Latijnse taal en cultuur

J. (Joël) Valk MA, MEd

Promovendus/a Dudoc-Alfa, Universiteit Utrecht

Godsdienst en levensbeschouwing

G.C. (Chris) Veldwijk MA

Promovendus/a Dudoc-Alfa, Universiteit van Amsterdam

Engels