2021

Voor Dudoc-Alfa heeft het Ministerie van OC&W een budget beschikbaar gesteld waarmee promotieprojecten gestart konden worden in september 2021.

De ronde stond open voor docenten VO die werkzaam zijn als eerstegraads bevoegd docent voor een van de alfavakken (Filosofie, Geschiedenis en staatsinrichting, Godsdienst en levensbeschouwing, Griekse Taal en Cultuur en Latijnse Taal en Cultuur, Kunstgeschiedenis, CKV en Kunst algemeen, Moderne Vreemde Talen, Muziek en Nederlands.)

De selectie lag in handen van een selectiecommissie waarin naast leden van de stuurgroep Vakdidactiek Geesteswetenschappen en deskundige collega’s van de bij het project betrokken universiteiten, ook gepromoveerden van het Dudoc-Alfa programma zitting hadden. Bij de intentieverklaringen is gebruik gemaakt van advisering door de vakdidactische meesterschapsteams, bij de selectie zelf is mede gebruik gemaakt van rapportage door externe referenten.

Wie zijn de promovendi van Dudoc-Alfa 2021?

6 promovendi startten op 1 september 2021 met hun onderzoek. De projecten zijn verdeeld over de volgende domeinen: 2 projecten voor Geschiedenis, 1 Godsdienst/Levensbeschouwing, 1 Klassieke Talen, 1 Moderne Vreemde Talen (Engels), en 1 Nederlands.

Bij het scholings-/intervisieprogramma 2021 draaien 2 laureaten van NWO Promotiebeurs voor leraren volledig mee. Zij doen vergelijkbaar onderzoek in de volgende domeinen: Engels en Nederlands.

Drs. A.K. (Alida) Jones

Promovendus/a Dudoc-Alfa, Vrije Universiteit Amsterdam
Geschiedenis

G.J. (Gepco) de Jong MEd

Promovendus/a Dudoc-Alfa, Universiteit Leiden
Nederlands

S.M. (Sandra) Karten MA

Promovendus/a Dudoc-Alfa, Universiteit Leiden
Griekse en Latijnse taal en cultuur

B. (Bregje) Prent MA

Promovendus/a Dudoc-Alfa, Universiteit van Amsterdam
Geschiedenis

J. (Joël) Valk MA, MEd

Promovendus/a Dudoc-Alfa, Universiteit Utrecht
Godsdienst en levensbeschouwing

G.C. (Chris) Veldwijk MA

Promovendus/a Dudoc-Alfa, Universiteit van Amsterdam
Engels