Doelen Dudoc-Alfa

De doelen van Dudoc-Alfa zijn:

  • een impuls te geven aan het vakdidactisch onderzoek in de alfavakken met als doel de versterking van de vakdidactische component in de opleiding van universitair geschoolde leraren;
  • een kwaliteitsverbetering van het onderwijs in de alfavakken binnen het voortgezet onderwijs;
  • een bijdrage te leveren aan de vernieuwing van het onderwijs in de alfavakken;
  • een bijdrage te leveren aan het aantrekkelijker maken van het leraarschap in de alfavakken;
  • een versterking van de verbinding tussen de beroepspraktijk van docenten en die van wetenschappelijk onderzoekers;
  • de realisatie van een community van vakdidactische onderzoekers binnen de alfavakken.