Proefschriften Dudoc-Alfa

Op deze pagina zijn de proefschriften van de gepromoveerden van Dudoc-Alfa te vinden.


Daniël Bartelds promoveerde op 14 februari 2024 aan de Universiteit Leiden met zijn proefschrift “Zinnig zoeken: Een cognitieve benadering van woordenboekdidactiek Grieks”.

Het proefschrift is hier in te zien.


Johan van Driel promoveerde op 31 januari 2024 aan de Universiteit van Amsterdam met zijn proefschrift “Reading, reasoning, and writing about historical significance. The effects of reading and writing instruction”.

Het proefschrift is hier in te zien.


Astrid van Winden promoveerde op 10 januari 2024 aan de Universiteit Leiden met haar proefschrift “Van struikelblok naar bouwsteen: een vakdidactisch ontwerponderzoek naar het schrijven van begrijpelijke alinea’s door leerlingen uit het voortgezet onderwijs”.

Het proefschrift is hier in te zien.


Lieke Holdinga promoveerde op 17 november 2023 aan de Universiteit van Amsterdam met haar proefschrift “Disciplinary writing. Four empirical studies on historical and philosophical literacy”.

Het proefschrift is hier in te zien.


Jeroen Steenbakkers promoveerde op 13 april 2023 aan de Rijksuniversiteit Groningen met zijn proefschrift “Speelse toewijding: een pedagogisch-didactisch onderzoek naar schrijfstijl- en formuleeronderwijs in klas 3 en 4 havo/vwo”.

Het proefschrift is hier in te zien.

Van dit proefschrift is ook een verkorte publiekseditie beschikbaar, uitgebracht door uitgeverij Phronese. Deze versie is speciaal voor een groter publiek geschreven.


Patrick Rooijackers promoveerde op 17 februari 2023 aan de Universiteit Utrecht met zijn proefschrift “Oog voor diep begrip: onderzoek naar het tekstbegrip van vwo-leerlingen”.

Het proefschrift is hier in te zien.


Wim Gombert promoveerde op 17 november 2022 aan de aan de Rijksuniversiteit Groningen met zijn proefschrift “From “learning to use” towards “using to learn”? Long-term effects of structure-based versus dynamic usage-based programs for French”.

Het proefschrift is hier in te zien.


Esther Schat promoveerde op 5 juli 2022 aan de Universiteit Utrecht met haar proefschrift “Integrating Intercultural Literary Competence: An Intervention Study in Foreign Language Education”.

Het proefschrift is hier in te zien.


Martijn Koek promoveerde op 7 maart 2022 aan de Universiteit van Amsterdam met zijn proefschrift Think Twice. Literature Lessons that Matter”.

Het proefschrift is hier in te zien.

Think twice

Marc Kropman promoveerde op 12 oktober 2021 aan de Universiteit van Amsterdam met zijn proefschrift Shifting Lenses | Multiperspectivity and narratives of the Dutch past in secondary history education”.

Lees meer over dit proefschrift hier.

Het proefschrift zelf is hier in te zien.


Esther de Vrind promoveerde op 25 november 2020 aan de Universiteit Leiden met haar proefschrift The SpeakTeach method. Towards self-regulated learning of speaking skills in foreign languages in secondary schools: an adaptive and practical approach”.

Het proefschrift is hier in te zien.


Elisabeth Lehrner-te Lindert promoveerde op 27 oktober 2020 aan de Universiteit Utrecht met haar proefschrift Fremdsprachliches Lesen mit literarischen Texten”.

Het proefschrift is hier in te zien.

Fremdsprachliches Lesen mit literarischen Texten – Zur Entwicklung von Leseverstehen und literarischer Kompetenz im DaF-Unterricht der niederländischen Sekundarstufe I

Suzanne Luger promoveerde op 7 februari 2020 aan de Universiteit van Amsterdam met haar proefschrift LOST IN LATIN TRANSLATION. Teaching Students to Produce Coherent Target Texts”

Het proefschrift is hier in te zien.

cover

Jasmijn Bloemert promoveerde op 11 november 2019 aan de Rijksuniversiteit Groningen met haar proefschrift “Getting off the fence: Exploring the role, position, and relevance of literature education in the teaching of English as a foreign language in Dutch secondary education”.

Het proefschrift is hier in te zien.

DUDOC-ALFA | Promotie Jasmijn Bloemert

Leslie Piggott promoveerde op 15 november 2019 aan de Universiteit Utrecht met haar proefschrift “First Meaning then Form: A Longitudinal Study on the Effects of Delaying and Reducing Form-focused Instruction for Young Adolescent EFL Learners.” 

Het proefschrift is hier in te zien.

Picture of First Meaning Then Form

Tessa de Leur promoveerde op 5 november 2019 aan de Universiteit van Amsterdam met haar proefschrift “Just imagine…” Exploring externalized learner-generated images of the past in secondary history education.”

Het proefschrift is hier in te zien.

cover

Kokkie van Oeveren promoveerde op 12 juni 2019 aan de Vrije Universiteit Amsterdam met haar proefschrift “ITHAKA gaf je de reis… Op weg naar reflectie op het eigene en het vreemde in het literatuuronderwijs klassieke talen”.

Het proefschrift is hier in te zien.


Sebastiaan Dönszelmann promoveerde op 6 juni 2019 aan de Vrije Universiteit Amsterdam met zijn proefschrift “Doeltaal-Leertaal. Didactiek, Professionalisering en Leereffecten”.

Het proefschrift is hier in te zien.

Studystore | Doeltaal-leertaal: Didactiek, professionalisering en  leereffecten, Dönszelmann, Sebastiaan | 9789079578993

Klaske Elving-Heida promoveerde op 6 mei 2019 aan de Universiteit Utrecht met haar proefschrift “Effectieve leeractiviteiten voor het schrijfonderwijs in havo 4”.

Het proefschrift is hier in te zien.

LOT Publications Webshop. Effectieve leeractiviteiten voor het  schrijfonderwijs in havo 4

Johan Graus promoveerde op 20 november 2018 cum laude aan de Radboud Universiteit met zijn proefschrift “Student Teacher Cognitions on Form-Focused Instruction. An Explanatory Sequential Study of Dutch Undergraduate and Post-Graduate EFL Student Teachers”.

Het proefschrift is hier in te zien.