Onderzoeksthema’s Dudoc-Alfa

Om de doelen van het Dudoc-Alfa programma mede mogelijk te maken is voor een aantal centrale onderzoeksthema’s gekozen die voor het alfadomein relevant zijn en die de verschillende terreinen binnen de vakdidactiek afdekken.

Deze onderzoeksthema’s zijn:

Motiverend onderwijs in de alfavakken: betekenisvol en taal- en cultuurbewust

Onderzoek naar de praktijk en het niveau van het huidige onderwijs in de alfavakken

Onderzoek naar de samenhang binnen en tussen de alfavakken

Digital Humanities op school