2014

In het voorjaar van 2014 vond de eerste selectieprocedure plaats voor 14 promotieplaatsen van het Dudoc-Alfa programma. Deze selectie lag in handen van de Stuurgroep Vakdidactiek Geesteswetenschappen, die hiervoor uitgebreid werd met enkele deskundige collega’s. Daarnaast werd gebruik gemaakt van rapportage door externe referenten. Deze ronde stond open voor docenten die werkzaam zijn binnen het VO en voor lerarenopleiders.

De promovendi van het Dudoc-Alfa programma 2014 waren d.m.v. een vervangingssubsidie gedurende vier jaar voor 0,6 fte vrijgesteld van het geven van onderwijs. De onderwijsinstellingen waar zij werkzaam waren, ontvingen deze subsidie en daarnaast een stimuleringspremie. Deze premie werd aangewend om de effecten te beperken van de verminderde beschikbaarheid van de docent of lerarenopleider voor niet-lesgebonden taken. Daarnaast was de premie bedoeld om de uitvoerder in staat te stellen de onderzoeksresultaten van het project ten goede te laten komen aan de vakdidactische discussie binnen de instelling maar ook in de bredere onderwijscontext.

Voor de begeleidingskosten van een van de zeven deelnemende universiteiten en een benchfree voor materiële kosten en scholing was per promotieplaats een apart budget beschikbaar gesteld.

 

Wie zijn de onderzoekers van de lichting Dudoc-Alfa 2014?

De lichting Dudoc-Alfa 2014 vormt een diverse groep. De verdeling over de domeinen is als volgt: 3 projecten voor Geschiedenis, 2 Klassieke Talen en 2 Nederlands. Bij de overige 7 projecten is een thema binnen de Moderne Vreemde Talen onderzocht: 4 voor Engels, 2 voor Frans en 1 voor Duits.

De 14 promovendi startten op 1 september 2014 met hun onderzoek. Een van de projecten is begin 2016 afgebroken. Per september 2016 is daarvoor in de plaats een ander promotieproject in het programma opgenomen. Inmiddels (juli 2023) hebben 12 Dudoccers van de lichting 2014 hun onderzoek afgerond en hun proefschrift verdedigd. Een van de projecten is na de subsidieperiode stopgezet en wordt dus niet meer afgerond in de vorm van een proefschrift.

 

Dr. J. (Jasmijn) Bloemert

Rijksuniversiteit Groningen

Dr. S. (Sebastiaan) Dönszelmann

Vrije Universiteit Amsterdam

Dr. K.T.A. (Klaske) Elving

vakdidactisch onderzoeker Dudoc-Alfa, Universiteit Utrecht

Dr. J.H.G. (Johan) Graus

vakdidactisch onderzoeker Dudoc-Alfa, Radboud Universiteit

Dr. M. (Martijn) Koek

vakdidactisch onderzoeker Dudoc-Alfa, Universiteit van Amsterdam

Dr. E.M. (Elisabeth) Lehrner-te Lindert

vakdidactisch onderzoeker Dudoc-Alfa, Universiteit Utrecht

Dr. M.C.M. (Marc) Kropman

vakdidactisch onderzoeker Dudoc-Alfa, Universiteit van Amsterdam

Dr. T.L. (Tessa) de Leur

vakdidactisch onderzoeker Dudoc-Alfa, Universiteit van Amsterdam

Dr. S. (Suzanne) Luger

vakdidactisch onderzoeker Dudoc-Alfa, Universiteit van Amsterdam

Dr. C.D.P. (Kokkie) van Oeveren

vakdidactisch onderzoeker Dudoc-Alfa, Vrije Universiteit Amsterdam

Dr. L.E.B. (Leslie) Piggott Med

vakdidactisch onderzoeker Dudoc-Alfa, Universiteit Utrecht

Drs. U.D. (Uddhava) Rozendal

Promovendus/a Dudoc-Alfa, Universiteit van Amsterdam

Geschiedenis

Dr. E. (Esther) de Vrind

vakdidactisch onderzoeker Dudoc-Alfa, Universiteit Leiden