2017

Voor Dudoc-Alfa heeft het Ministerie van OC&W een budget beschikbaar gesteld waarmee opnieuw promotieprojecten gestart konden worden op 1 september 2017.

Dit voorjaar heeft de selectieprocedure plaatsgevonden. Deze ronde stond open voor docenten VO die werkzaam zijn als eerstegraads bevoegd docent voor een van de alfavakken (Filosofie, Geschiedenis en staatsinrichting, Godsdienst en levensbeschouwing, Griekse Taal en Cultuur en Latijnse Taal en Cultuur, Kunstgeschiedenis, CKV en Kunst algemeen, Moderne Vreemde Talen, Muziek en Nederlands.)

De selectie lag in handen van de Stuurgroep Vakdidactiek Geesteswetenschappen, die hiervoor tot selectiecommissie uitgebreid werd met enkele deskundige collega’s. Bij de intentieverklaringen is gebruik gemaakt van advisering door de vakdidactische meesterschapsteams, bij de selectie zelf is mede gebruik gemaakt van rapportage door externe referenten.

Half april heeft de stuurgroep 11 kandidaten mogen feliciteren met een promotieplaats.

D.C.E. (Daniël) Bartelds MA Mphill

Promovendus/a Dudoc-Alfa, Universiteit Leiden
Griekse Taal en Cultuur en Latijnse Taal en Cultuur

R.C. (Roy) Dielemans MA (Ed)

Promovendus/a Dudoc-Alfa, Radboud Universiteit
Nederlands en geschiedenis

Drs. J.C. (Johan) van Driel Msc.

Promovendus/a Dudoc-Alfa, Universiteit van Amsterdam
Geschiedenis

Drs. W. (Willem) Gombert

Promovendus/a Dudoc-Alfa, Rijksuniversiteit Groningen
Frans

L.A. (Loes) Groen MA

Promovendus/a Dudoc-Alfa, Rijksuniversiteit Groningen
Engels

L.J.A. (Linda) Herrlitz-Biró

Promovendus/a Dudoc-Alfa, Universiteit Utrecht
Duits

Drs. P.J.H. (Patrick) Rooijackers

Promovendus/a Dudoc-Alfa, Universiteit Utrecht
Nederlands

Drs. E. (Esther) Schat MA

Promovendus/a Dudoc-Alfa, Universiteit Utrecht
Spaans

Drs. J.P.W.D. (Jeroen) Steenbakkers

Promovendus/a Dudoc-Alfa, Rijksuniversiteit Groningen
Nederlands

Drs. M. (Moniek) Vis

Promovendus/a Dudoc-Alfa, Rijksuniversiteit Groningen
Nederlands

Drs. A. (Astrid) van Winden

Promovendus/a Dudoc-Alfa, Universiteit Leiden, Rijksuniversiteit Groningen
Nederlands