2017 / 2018

Voor Dudoc-Alfa heeft het Ministerie van OC&W een budget beschikbaar gesteld waarmee promotieprojecten gestart konden worden in september 2017, en in september 2018.

Beide rondes stonden open voor docenten VO die werkzaam zijn als eerstegraads bevoegd docent voor een van de alfavakken (Filosofie, Geschiedenis en staatsinrichting, Godsdienst en levensbeschouwing, Griekse Taal en Cultuur en Latijnse Taal en Cultuur, Kunstgeschiedenis, CKV en Kunst algemeen, Moderne Vreemde Talen, Muziek en Nederlands.)

De selectie lag in handen van de Stuurgroep Vakdidactiek Geesteswetenschappen, die hiervoor tot selectiecommissie uitgebreid werd met enkele deskundige collega’s. Bij de intentieverklaringen is gebruik gemaakt van advisering door de vakdidactische meesterschapsteams, bij de selectie zelf is mede gebruik gemaakt van rapportage door externe referenten.

Gestart in 2017

 

D.C.E. (Daniël) Bartelds MA Mphill

Promovendus/a Dudoc-Alfa, Universiteit Leiden
Griekse Taal en Cultuur en Latijnse Taal en Cultuur

R.C. (Roy) Dielemans MA (Ed)

Promovendus/a Dudoc-Alfa, Radboud Universiteit
Nederlands en geschiedenis

Drs. J.C. (Johan) van Driel Msc.

Promovendus/a Dudoc-Alfa, Universiteit van Amsterdam
Geschiedenis

Drs. W. (Willem) Gombert

Promovendus/a Dudoc-Alfa, Rijksuniversiteit Groningen
Frans

L.A. (Loes) Groen MA

Promovendus/a Dudoc-Alfa, Rijksuniversiteit Groningen
Engels

Drs. P.J.H. (Patrick) Rooijackers

Promovendus/a Dudoc-Alfa, Universiteit Utrecht
Nederlands

Drs. E. (Esther) Schat MA

Promovendus/a Dudoc-Alfa, Universiteit Utrecht
Spaans

Drs. J.P.W.D. (Jeroen) Steenbakkers

Promovendus/a Dudoc-Alfa, Rijksuniversiteit Groningen
Nederlands

Drs. M. (Moniek) Vis

Promovendus/a Dudoc-Alfa, Rijksuniversiteit Groningen
Nederlands

Drs. A. (Astrid) van Winden

Promovendus/a Dudoc-Alfa, Universiteit Leiden, Rijksuniversiteit Groningen
Nederlands

Gestart in 2018

 

Drs M (Maartje) van der Eem MSc

Promovendus/a Dudoc-Alfa, Universiteit van Amsterdam
Geschiedenis

MA MSc C.C. (Lieke) Holdinga

Promovendus/a Dudoc-Alfa, Universiteit van Amsterdam
Nederlands

Drs. R. (Renate) van Keulen

Promovendus/a Dudoc-Alfa, Tilburg University
Nederlands

L.G.T. (Lusie) Laan-Kolanowski MA

Promovendus/a Dudoc-Alfa, Vrije Universiteit Amsterdam
Klassieke Talen

G.P.M. (Gijs) Leenders MA

Promovendus/a Dudoc-Alfa, Universiteit Utrecht
Nederlands