2017 / 2018

Voor Dudoc-Alfa heeft het Ministerie van OC&W een budget beschikbaar gesteld waarmee promotieprojecten gestart konden worden in september 2017, en in september 2018.

Beide rondes stonden open voor docenten VO die werkzaam zijn als eerstegraads bevoegd docent voor een van de alfavakken (Filosofie, Geschiedenis en staatsinrichting, Godsdienst en levensbeschouwing, Griekse Taal en Cultuur en Latijnse Taal en Cultuur, Kunstgeschiedenis, CKV en Kunst algemeen, Moderne Vreemde Talen, Muziek en Nederlands.)

De selectie lag in handen van de Stuurgroep Vakdidactiek Geesteswetenschappen, die hiervoor tot selectiecommissie uitgebreid werd met enkele deskundige collega’s. Bij de intentieverklaringen is gebruik gemaakt van advisering door de vakdidactische meesterschapsteams, bij de selectie zelf is mede gebruik gemaakt van rapportage door externe referenten.

Wie zijn de promovendi van Dudoc-Alfa 2017/2018?

11 promovendi  startten op 1 september 2017 met hun onderzoek. Nog eens 5 onderzoekers startten op 1 september 2018. In beide lichtingen heeft helaas een van de promovendi het project moeten afbreken, waarmee de groep op het moment (september 2022) bestaat uit 14 promovendi.

De projecten zijn verdeeld over de volgende domeinen: 2 projecten voor Geschiedenis, 1 Klassieke Talen, 3 Moderne Vreemde Talen (Engels. Frans en Spaans), en 8 Nederlands.

Bij het scholings-/intervisieprogramma 2017/2018 draaien 5 laureaten van NWO Promotiebeurs voor leraren volledig mee. Zij doen vergelijkbaar onderzoek in de volgende domeinen: Engels, Filosofie, Geschiedenis, Nederlands en Nederlands.

,

D.C.E. (Daniël) Bartelds MA Mphill

Promovendus/a Dudoc-Alfa, Universiteit Leiden
Griekse Taal en Cultuur en Latijnse Taal en Cultuur

R.C. (Roy) Dielemans MA (Ed)

Promovendus/a Dudoc-Alfa, Radboud Universiteit
Nederlands en geschiedenis

Drs. J.C. (Johan) van Driel Msc.

Promovendus/a Dudoc-Alfa, Universiteit van Amsterdam
Geschiedenis

Drs. W. (Willem) Gombert

Promovendus/a Dudoc-Alfa, Rijksuniversiteit Groningen
Frans

L.A. (Loes) Groen MA

Promovendus/a Dudoc-Alfa, Rijksuniversiteit Groningen
Engels

Drs. P.J.H. (Patrick) Rooijackers

Promovendus/a Dudoc-Alfa, Universiteit Utrecht
Nederlands

Dr. E. (Esther) Schat

vakdidactisch onderzoeker Dudoc-Alfa, Universiteit Utrecht, Universiteit Leiden

Drs. J.P.W.D. (Jeroen) Steenbakkers

Promovendus/a Dudoc-Alfa, Rijksuniversiteit Groningen
Nederlands

Drs. M. (Moniek) Vis

Promovendus/a Dudoc-Alfa, Rijksuniversiteit Groningen
Nederlands

Drs. A. (Astrid) van Winden

Promovendus/a Dudoc-Alfa, Universiteit Leiden, Rijksuniversiteit Groningen
Nederlands

Gestart in 2018

Drs M (Maartje) van der Eem MSc

Promovendus/a Dudoc-Alfa, Universiteit van Amsterdam
Geschiedenis

MA MSc C.C. (Lieke) Holdinga

Promovendus/a Dudoc-Alfa, Universiteit van Amsterdam
Nederlands

Drs. R. (Renate) van Keulen

Promovendus/a Dudoc-Alfa, Tilburg University
Nederlands

G.P.M. (Gijs) Leenders MA

Promovendus/a Dudoc-Alfa, Universiteit Utrecht
Nederlands