2017 / 2018

Voor Dudoc-Alfa heeft het Ministerie van OC&W een budget beschikbaar gesteld waarmee promotieprojecten gestart konden worden in september 2017, en in september 2018.

Beide rondes stonden open voor docenten VO die werkzaam zijn als eerstegraads bevoegd docent voor een van de alfavakken (Filosofie, Geschiedenis en staatsinrichting, Godsdienst en levensbeschouwing, Griekse Taal en Cultuur en Latijnse Taal en Cultuur, Kunstgeschiedenis, CKV en Kunst algemeen, Moderne Vreemde Talen, Muziek en Nederlands.)

De selectie lag in handen van de Stuurgroep Vakdidactiek Geesteswetenschappen, die hiervoor tot selectiecommissie uitgebreid werd met enkele deskundige collega’s. Bij de intentieverklaringen is gebruik gemaakt van advisering door de vakdidactische meesterschapsteams, bij de selectie zelf is mede gebruik gemaakt van rapportage door externe referenten.

 

Wie zijn de onderzoekers van de lichting Dudoc-Alfa 2017/2018?

11 promovendi startten op 1 september 2017 met hun onderzoek. Nog eens 5 onderzoekers startten op 1 september 2018. In beide groepen heeft helaas een van de promovendi het project moeten afbreken, waarmee de lichting op het moment (januari 2023) bestaat uit 14 onderzoekers.

De projecten zijn verdeeld over de volgende domeinen: 2 projecten voor Geschiedenis, 1 Klassieke Talen, 3 Moderne Vreemde Talen (Engels, Frans en Spaans), en 8 Nederlands.

Inmiddels (januari 2023) hebben twee onderzoekers van de lichting 2017 het onderzoek afgerond en het proefschrift verdedigd: Esther Schat en Wim Gombert. De volgende twee promoties vinden plaats op 17 februari en 13 april. 

 

Scholing en intervisie

Bij het scholings-/intervisieprogramma van de lichting Dudoc-Alfa 2017/2018 draaien vijf laureaten van NWO Promotiebeurs voor leraren volledig mee. Zij doen vergelijkbaar onderzoek in de volgende domeinen: Engels, Filosofie, Geschiedenis en Nederlands. Hier kunt u kennis met hen maken.

 

Gestart in 2017

,

D.C.E. (Daniël) Bartelds MA Mphill

Promovendus/a Dudoc-Alfa, Universiteit Leiden
Griekse Taal en Cultuur en Latijnse Taal en Cultuur

R.C. (Roy) Dielemans MA (Ed)

Promovendus/a Dudoc-Alfa, Radboud Universiteit
Nederlands en geschiedenis

Drs. J.C. (Johan) van Driel Msc.

Promovendus/a Dudoc-Alfa, Universiteit van Amsterdam
Geschiedenis

Dr. W. (Wim) Gombert

vakdidactisch onderzoeker Dudoc-Alfa, Rijksuniversiteit Groningen

L.A. (Loes) Groen MA

Promovendus/a Dudoc-Alfa, Rijksuniversiteit Groningen
Engels

Dr. P.J.H. (Patrick) Rooijackers

vakdidactisch onderzoeker Dudoc-Alfa, Universiteit Utrecht

Dr. E. (Esther) Schat

vakdidactisch onderzoeker Dudoc-Alfa, Universiteit Utrecht, Universiteit Leiden

Drs. J.P.W.D. (Jeroen) Steenbakkers

Promovendus/a Dudoc-Alfa, Rijksuniversiteit Groningen
Nederlands

Drs. M. (Moniek) Vis

Promovendus/a Dudoc-Alfa, Rijksuniversiteit Groningen
Nederlands

Drs. A. (Astrid) van Winden

Promovendus/a Dudoc-Alfa, Universiteit Leiden, Rijksuniversiteit Groningen
Nederlands

 

Gestart in 2018

Drs M (Maartje) van der Eem MSc

Promovendus/a Dudoc-Alfa, Universiteit van Amsterdam
Geschiedenis

MA MSc C.C. (Lieke) Holdinga

Promovendus/a Dudoc-Alfa, Universiteit van Amsterdam
Nederlands

Drs. R. (Renate) van Keulen

Promovendus/a Dudoc-Alfa, Tilburg University
Nederlands

G.P.M. (Gijs) Leenders MA

Promovendus/a Dudoc-Alfa, Universiteit Utrecht
Nederlands