2017 / 2018

Voor Dudoc-Alfa heeft het Ministerie van OC&W een budget beschikbaar gesteld waarmee promotieprojecten gestart konden worden in september 2017, en in september 2018.

Beide rondes stonden open voor docenten VO die werkzaam zijn als eerstegraads bevoegd docent voor een van de alfavakken (Filosofie, Geschiedenis en staatsinrichting, Godsdienst en levensbeschouwing, Griekse Taal en Cultuur en Latijnse Taal en Cultuur, Kunstgeschiedenis, CKV en Kunst algemeen, Moderne Vreemde Talen, Muziek en Nederlands.)

De selectie lag in handen van de Stuurgroep Vakdidactiek Geesteswetenschappen, die hiervoor tot selectiecommissie uitgebreid werd met enkele deskundige collega’s. Bij de intentieverklaringen is gebruik gemaakt van advisering door de vakdidactische meesterschapsteams, bij de selectie zelf is mede gebruik gemaakt van rapportage door externe referenten.

 

Wie zijn de onderzoekers van de lichting Dudoc-Alfa 2017/2018?

11 promovendi startten op 1 september 2017 met hun onderzoek. Nog eens 5 onderzoekers startten op 1 september 2018. Inmiddels hebben twee promovendi van de groep 2017 en een van de groep 2018 het project moeten afbreken, waarmee de lichting op het moment (juli 2023) bestaat uit 13 onderzoekers.

De projecten zijn verdeeld over de volgende domeinen: 2 projecten voor Geschiedenis, 1 Klassieke Talen, 2 Moderne Vreemde Talen (Frans en Spaans), en 8 Nederlands.

Inmiddels (juli 2023) hebben vier onderzoekers van de lichting 2017 het onderzoek afgerond en het proefschrift verdedigd: Esther Schat, Wim Gombert, Patrick Rooijackers en Jeroen Steenbakkers

 

Scholing en intervisie

Bij het scholings-/intervisieprogramma van de lichting Dudoc-Alfa 2017/2018 draaien vijf laureaten van NWO Promotiebeurs voor leraren volledig mee. Zij doen vergelijkbaar onderzoek in de volgende domeinen: Engels, Filosofie, Geschiedenis en Nederlands. Hier kunt u kennis met hen maken.

 

Gestart in 2017

,

Dr. D.C.E. (Daniël) Bartelds

Promovendus/a Dudoc-Alfa, Universiteit Leiden

Griekse Taal en Cultuur en Latijnse Taal en Cultuur

R.C. (Roy) Dielemans MA (Ed)

Promovendus/a Dudoc-Alfa, Radboud Universiteit

Nederlands en geschiedenis

Dr. J.C. (Johan) van Driel Msc.

Promovendus/a Dudoc-Alfa, Universiteit van Amsterdam

Geschiedenis

Dr. W. (Wim) Gombert

vakdidactisch onderzoeker Dudoc-Alfa, Rijksuniversiteit Groningen

Dr. P.J.H. (Patrick) Rooijackers

vakdidactisch onderzoeker Dudoc-Alfa, Universiteit Utrecht

Dr. E. (Esther) Schat

Vakdidactisch meester, vakdidactisch onderzoeker Dudoc-Alfa, Universiteit Leiden
Meesterschapsteam: Moderne Vreemde Talen

Dr. J.P.W.D. (Jeroen) Steenbakkers

Rijksuniversiteit Groningen

Drs. M. (Moniek) Vis

Promovendus/a Dudoc-Alfa, Rijksuniversiteit Groningen

Nederlands

Dr. A. (Astrid) van Winden

Promovendus/a Dudoc-Alfa, Universiteit Leiden, Rijksuniversiteit Groningen

Nederlands

 

 

Gestart in 2018

dr. C.C. (Lieke) Holdinga

Promovendus/a Dudoc-Alfa, Universiteit van Amsterdam

Nederlands

Drs. M. (Maartje) van der Eem MSc

Promovendus/a Dudoc-Alfa,

Geschiedenis

Dr. R. (Renate) van Keulen

Promovendus/a Dudoc-Alfa, Tilburg University

Nederlands

G.P.M. (Gijs) Leenders MA

Promovendus/a Dudoc-Alfa, Universiteit Utrecht

Nederlands