Dudoc-Alfa

DUDOC-ALFA is een programma dat eerstegraads bevoegde docenten de mogelijkheid biedt om, naast hun baan in het onderwijs, vier jaar lang een promotieonderzoek uit te voeren op het terrein van de vakdidactiek van de geesteswetenschappen.

DUDOC staat voor Didactisch Universitair onderzoek van DOCenten.

ALFA staat hier voor de volgende schoolvakken: Filosofie, Geschiedenis en staatsinrichting, Godsdienst en levensbeschouwing, Griekse Taal en Cultuur en Latijnse Taal en Cultuur, Kunstgeschiedenis, CKV, Kunst algemeen, Moderne Vreemde Talen, Muziek en Nederlands.

 

Promotieprojecten

Het Dudoc-Alfa programma is een gezamenlijk initiatief van de faculteiten Letteren/Geesteswetenschappen van de Open Universiteit, de Radboud Universiteit Nijmegen, de Rijksuniversiteit Groningen, Tilburg University, de Universiteit Leiden, de Universiteit Utrecht, de Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit, in samenwerking met het Programmabureau Duurzame Geesteswetenschappen.

Dudoc-Alfa wordt gecoördineerd door een speciaal daarvoor ingestelde Stuurgroep Vakdidactiek Geesteswetenschappen. Het programma wordt mogelijk gemaakt door een subsidie die speciaal door het Ministerie van OC&W beschikbaar is gesteld in het kader van Duurzame Geesteswetenschappen.

Ook NWO stelt regelmatig promotiebeurzen in voor leraren. Deze promotiebeurzen kunnen elk onderwerp betreffen, en staan ook open voor leraren die werkzaam zijn buiten het VO. Het Dudoc-Alfa programma, daarentegen, is gericht op vakdidactisch onderzoek, en dan in het bijzonder op onderwerpen die de didactiek van de alfavakken betreffen.

 

Selectieronde Dudoc-Alfa 2021 afgerond

Tussen november 2020 en mei 2021 vond een selectieprocedure plaats voor nieuwe promotieprojecten Dudoc-Alfa, die zullen lopen van 1 september 2021 tot en met 31 augustus 2025.

Maak hier kennis met de promovendi van de lichting 2021.