Dudoc-Alfa

DUDOC-ALFA is een programma dat eerstegraads bevoegde docenten de mogelijkheid biedt om, naast hun baan in het onderwijs, vier jaar lang een promotieonderzoek uit te voeren op het terrein van de vakdidactiek van de geesteswetenschappen.

DUDOC staat voor Didactisch Universitair onderzoek van DOCenten.

ALFA staat hier voor de volgende schoolvakken: Filosofie, Geschiedenis en staatsinrichting, Godsdienst en levensbeschouwing, Griekse Taal en Cultuur en Latijnse Taal en Cultuur, Kunstgeschiedenis, CKV, Kunst algemeen, Moderne Vreemde Talen, Muziek en Nederlands.

 

Promotieprojecten

Het Dudoc-Alfa programma is een gezamenlijk initiatief van de faculteiten Letteren/Geesteswetenschappen van de Open Universiteit, de Radboud Universiteit Nijmegen, de Rijksuniversiteit Groningen, Tilburg University, de Universiteit Leiden, de Universiteit Utrecht, de Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit, in samenwerking met het Programmabureau Duurzame Geesteswetenschappen.

Dudoc-Alfa wordt gecoördineerd door een speciaal daarvoor ingestelde Stuurgroep Vakdidactiek Geesteswetenschappen. Het programma wordt mogelijk gemaakt door een subsidie die speciaal door het Ministerie van OC&W beschikbaar is gesteld in het kader van Duurzame Geesteswetenschappen.

Ook NWO stelt regelmatig promotiebeurzen in voor leraren. Deze promotiebeurzen kunnen elk onderwerp betreffen, en staan ook open voor leraren die werkzaam zijn buiten het VO. Het Dudoc-Alfa programma, daarentegen, is gericht op vakdidactisch onderzoek, en dan in het bijzonder op onderwerpen die de didactiek van de alfavakken betreffen.

 

Lichtingen Dudoc-Alfa

Voor Dudoc-Alfa hebben selectieprocedures plaatsgevonden in 2013, 2016, 2017 en 2020. Maak hier kennis met de promovendi van de verschillende lichtingen.