Dudoc-Alfa

DUDOC-ALFA is een programma dat eerstegraads bevoegde docenten de mogelijkheid biedt om, naast hun baan in het onderwijs, vier jaar lang een promotieonderzoek uit te voeren op het terrein van de vakdidactiek van de geesteswetenschappen.

DUDOC staat voor Didactisch Universitair onderzoek van DOCenten.

ALFA staat hier voor de volgende schoolvakken: Filosofie, Geschiedenis en staatsinrichting, Godsdienst en levensbeschouwing, Griekse Taal en Cultuur en Latijnse Taal en Cultuur, Kunstgeschiedenis, CKV, Kunst algemeen, Moderne Vreemde Talen, Muziek en Nederlands.

 

Promotieprojecten

Het Dudoc-Alfa programma is een gezamenlijk initiatief van de faculteiten Letteren/Geesteswetenschappen van de Open Universiteit, de Radboud Universiteit Nijmegen, de Rijksuniversiteit Groningen, Tilburg University, de Universiteit Leiden, de Universiteit Utrecht, de Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit, in samenwerking met het Programmabureau Duurzame Geesteswetenschappen.

Dudoc-Alfa wordt gecoördineerd door een speciaal daarvoor ingestelde Stuurgroep Vakdidactiek Geesteswetenschappen. Het programma wordt mogelijk gemaakt door een subsidie die speciaal door het Ministerie van OC&W beschikbaar is gesteld in het kader van Duurzame Geesteswetenschappen.

Ook NWO stelt regelmatig promotiebeurzen in voor leraren. Deze promotiebeurzen kunnen elk onderwerp betreffen, en staan ook open voor leraren die werkzaam zijn buiten het VO. Het Dudoc-Alfa programma, daarentegen, is gericht op vakdidactisch onderzoek, en dan in het bijzonder op onderwerpen die de didactiek van de alfavakken betreffen.

 

Lichtingen Dudoc-Alfa

Voor Dudoc-Alfa hebben selectieprocedures plaatsgevonden in 2013-2014, 2016-2017, 2017-2018 en 2020-2021. Maak hier kennis met de promovendi van de verschillende lichtingen.

 

Selectieronde 2024

In 2023-2024 wordt er geselecteerd voor een nieuwe lichting Dudoc-Alfa. Hier vindt u alle informatie over deze  selectieronde.

 

Wat kunt u doen ter voorbereiding op een selectieronde?

Op deze website vindt u informatie over de doelen en onderzoeksthema’s van het Dudoc-Alfa programma. Voor informatie over de promotieprojecten die in 2014, 2017/2018 en 2021 zijn gestart kunt u de profielen van de promovendi en promoti raadplegen.

Als u na het lezen van deze informatie van mening bent dat uw promotieplannen goed passen binnen het Dudoc-Alfa programma, is een goede eerste stap om contact op te nemen met een van de leden van een verwant meesterschapsteam:

Cultuureducatie: Filosofie, Godsdienst en levensbeschouwing, Kunstgeschiedenis, CKV en Kunst algemeen, Muziek
Geschiedenis: Filosofie, Geschiedenis en staatsinrichting, Godsdienst en levensbeschouwing
Klassieke Talen: Griekse Taal en Cultuur en Latijnse Taal en Cultuur
Moderne Vreemde Talen: Moderne Vreemde Talen
Nederlands: Nederlands

Zij kunnen u niet alleen op weg helpen, maar ook eventueel in contact brengen met een mogelijke promotor bij een van de 8 universiteiten. Uiteraard kunt u deze stap overslaan als u al in contact bent met de beoogd promotor en al langer met hem/haar werkt aan een voorstel.