Agenda

25 november 2020
Universiteit Leiden

Promotie Esther de Vrind

Op woensdag 25 november 2020 zal Esther de Vrind haar proefschrift verdedigen aan de Universiteit Leiden. De titel van haar proefschrift luidt: “The SpeakTeach method, Towards self-regulated learning of speaking skills in foreign languages in secondary schools: an adaptive and practical approach”.

Tijdstip: 10:00 uur

Plaats: Academiegebouw, Rapenburg 73, Leiden

Esther is een van de promovendi van de eerste lichting Dudoc-Alfa onderzoekers, die in september 2014 aan hun project zijn begonnen. Haar promotores zijn Prof. dr. ir. Fred Janssen (UL), Prof. Dr. Jan van Driel (University of Melbourne) en Dr. Nivja de Jong (UL).

Via deze link naar de website van de Universiteit Leiden en deze link naar de website SpeakTeach is meer informatie te vinden over de inhoud en aanbevelingen in het proefschrift.

De verdediging vindt vanwege de coronamaatregelen in zeer kleine kring plaats. Wie dat wil, kan er via livestream toch bij zijn: https://www.universiteitleiden.nl/wetenschappers/livestream-promotie