Agenda

15 november 2019

Promotie Leslie Piggott

Op vrijdag 15 november zal Leslie Piggott haar proefschrift verdedigen aan de Universiteit Utrecht. De titel van haar proefschrift luidt: “First meaning then form: a longitudinal study on the effects of delaying and reducing explicit form-focused instruction for young adolescent EFL learners”

Tijdstip: 14.30 uur
Plaats: Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht

Leslie is een van de promovendi van de eerste lichting Dudoc-Alfa onderzoekers die in september 2014 aan hun project zijn begonnen. Haar promotores zijn prof. dr. H.C.J. de Graaff (UU) en dr. E. Tribushinina (UU).

Via deze link naar de website van de Universiteit Utrecht is meer informatie te vinden over de inhoud en aanbevelingen in het proefschrift.