Agenda

17 februari 2023
Academiegebouw, Domplein 29 in Utrecht

Promotie Patrick Rooijackers

Op 17 februari 2023 zal Patrick Rooijackers zijn proefschrift verdedigen aan de Universiteit Utrecht. De titel van zijn proefschrift luidt: Oog voor diep begrip: onderzoek naar het tekstbegrip van vwo-leerlingen.

 

Tijdstip: 12.15 uur

Plaats: Academiegebouw Domplein Utrecht

Patrick is een van de promovendi van de tweede lichting Dudoc-Alfa onderzoekers, die in september 2017 aan hun project zijn begonnen. Zijn promotor is Prof. dr. H.H. van den Bergh (UU) en co-promotores zijn Dr. E. Mantingh (UU) en Dr. G. van Silfhout (SLO).

Via deze link naar de website van de Universiteit Utrecht is meer informatie te vinden over de inhoud en aanbevelingen in het proefschrift.