Agenda

17 november 2022
Academiegebouw Rijksuniversiteit Groningen

Promotie Wim Gombert

Op 17 november 2022 zal Wim Gombert zijn proefschrift verdedigen aan de Rijksniversiteit Groningen. De titel van zijn proefschrift luidt: From “learning to use” towards “using to learn”? Long-term effects of structure-based versus dynamic usage-based programs for French.

Tijdstip: 16:15 uur

Plaats: Academiegebouw Rijksuniversiteit Groningen

Wim is een van de promovendi van de tweede lichting Dudoc-Alfa onderzoekers, die in september 2017 aan hun project zijn begonnen. Zijn promotores zijn Prof. dr. M.H. (Marjolein) Verspoor (RUG) en Prof. dr. M.C.J. (Merel) Keijzer (RUG).

Via deze linknaar de website van de RUG is meer informatie te vinden over de inhoud en aanbevelingen in het proefschrift.