Drs. B.M. (Bernadette) de Zeeuw (Secretaris)

Medewerker vakdidactiek GW DUDOC-ALFA
Universiteit Utrecht


Korte beschrijving:

Bernadette de Zeeuw is secretaris van de stuurgroep Vakdidactiek Geesteswetenschappen

Contact

vakdidactiekGW@uu.nlExtern profiel: https://www.uu.nl/medewerkers/BMdeZeeuw