Jeroen Steenbakkers

Bio
Jeroen Steenbakkers geeft bijna 30 jaar Nederlands. Tot voor kort op het Ludger College in Doetinchem en inmiddels als lerarenopleider aan de Hogeschool Windesheim. In 2017 is hij met een lerarenbeurs van Dudoc-Alfa onderzoek gaan doen naar de lessen ‘correct formuleren’. Enkele onderzoeksvragen: Wat doen leerlingen precies tijdens deze lessen? Welke formuleerfouten komen er in deze lessen aan bod? En: tijdens modules correct formuleren leren leerlingen vooral wat ze níet moeten doen. Hoe kunnen we betekenisvolle lessen ontwikkelen waarin leerlingen leren wat ze wél kunnen doen om hun schrijfstijl te verbeteren? Hier kunt u meer lezen over de publicaties en het onderzoek van Jeroen. 

Workshopomschrijving
Lessen over schrijfstijl voor 3 en 4 havo vwo
In nauwe samenwerking met acht docenten Nederlands heeft Jeroen Steenbakkers de lessenserie Schrijfstijl ontwikkeld voor klas 3 en 4 havo/vwo. Tijdens de workshop ga je heel praktisch aan de slag met één les. Vervolgens krijg je een overzicht van de lessenserie als geheel. Tenslotte komen de vakinhoudelijke, didactische en pedagogische ontwerpprincipes kort aan bod en is er tijd voor discussie.

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen binnen mijn onderzoek?
Voeg me toe via LinkedIn!  

Verder lezen?
– Bijdrage Didactiek Nederlands
Een praktische beschrijving van de nieuwe manier van werken.
Steenbakkers, J. (2020). Reflecteren op de effecten van schrijfstijl. In WODN Werkgroep Onderzoek Didactiek Nederlands (Ed.), Handboek Didactiek Nederlands. Levende Talen – Zo kan  het ook.
-Artikel Levende Talen Magazine
De nieuwe lessen voor schrijfstijl zijn geïnspireerd door pedagogische ideeën.
Steenbakkers, J. & Glopper, K. de (2020). Vakdidactiek, Pedagogiek en het schoolvak Nederlands. Persoonsvorming? #hoedan? Levende Talen Magazine 107(2), 5-9.
– Artikel Pedagogische Studiën
In modules ‘correct formuleren’ komen gemiddeld twaalf formuleerfouten aan bod, zoals incongruenties en foutieve beknopte bijzinnen. Hoe vaak komen deze formuleerfouten voor in de teksten die leerlingen zelf schrijven? Een stijlanalyse van 200 leerlingenteksten geeft opmerkelijke(!) antwoorden.
Steenbakkers, J., Stukker, N., & Glopper, K. de (2021). Formuleerproblemen in leerlingenwerk en schoolboeken Nederlands: een onderzoek naar de aansluiting tussen de leerstof en de formuleerproblemen van leerlingen. Pedagogische Studiën(98), 27-45.

– Boeken die ons hebben geïnspireerd bij het ontwikkelen van de lessenserie:
Biesta, G. (2018). De terugkeer van het lesgeven. Culemborg: Phronese.
Meirieu, P. (2016). Pedagogiek. De plicht om weerstand te bieden. Culemborg: Phronese.

Lesmateriaal/PowerPoint