Renate van Keulen

Bio
Renate van Keulen is docent Nederlands op het Van Maerlantlyceum in Eindhoven en doet met een beurs van Dudoc-Alfa promotieonderzoek aan Tilburg University naar een nieuwe gamificationdidactiek voor historisch literatuuronderwijs, gebaseerd op redeneren. Haar aandachtsgebieden zijn literatuurdidactiek en leesmotivatie. Zij is redacteur letterkunde van het Vakdidactisch handboek van WODN (Werkgroep Onderzoek en Didactiek Nederlands). Hier kunt u meer lezen over de publicaties en het onderzoek van Renate.

Workshopomschrijving
Redeneren en inzichten opdoen over literatuur
In deze workshop zie je hoe leerlingen door te redeneren over literaire teksten verrassende inzichten kunnen opdoen over de tekst zelf, de context van het verhaal en hun eigen rol als lezer. In duidelijke stappen beantwoorden leerlingen redeneervragen, waarbij ze gebruikmaken van sleutelfragmenten, hun eigen ideeën en hulpbronnen die aanzetten tot reflectie. Met deze uitdagende en activerende didactiek doen leerlingen een breed inzicht op over de gelezen tekst en leren ze tegelijkertijd na te denken over literatuur. Deelnemers aan de workshop krijgen handvatten om de redeneerdidactiek toe te passen op een literaire tekst naar keuze (onder- of bovenbouw) en gaan hier vervolgens mee aan de slag.

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen binnen mijn onderzoek?
Voeg me toe via LinkedIn!  

Verder lezen?
– Artikel Pedagogische Studiën
van Keulen, R. (2021). Theorie en praktijk van historisch literatuuronderwijs: een vignettenonderzoek. Pedagogische Studiën, 1-21. [1]. https://pedagogischestudien.nl/download?type=document&identifier=721596
– Artikel Kunstzone
Van Keulen, R., & Bax, S. (2021). Literatuurhistorisch redeneren: Hoe leerlingen met redeneerdidactiek literatuurhistorische inzichten kunnen verwerven. Kunstzone. Tijdschrift voor kunst en cultuur in het onderwijs2021(KZ04), 16-18.

Lesmateriaal/PowerPoint