DUDOC-ALFA

Concepten, modellen en concerns in kwalitatief en kwantitatief vakdidactisch onderzoek

Verslag intervisie Dudoc-Alfa 20 en 21 april 2018- door Roy Dielemans

In september 2017 is de tweede lichting promovendi van Dudoc-Alfa gestart. Nu het eerste collegejaar over de helft is, was het tijd voor de tweede intervisiebijeenkomst. Deze bijeenkomst werd gehouden op 20 en 21 april 2018 in Ede. Het programma bestond uit diverse workshops met ruimte voor intervisie. Naast de elf promovendi van Dudoc-Alfa namen er ook promovendi met een promotiebeurs voor leraren van de NWO deel. Na een interessante openingsworkshop van prof.dr. Carla van Boxtel (UvA) en prof.dr. Rick de Graaff (UU) over de vele soorten en maten van vakdidactisch onderzoek stond het programma vooral in het teken van drie thema’s die werden ingeleid en begeleid door prof.dr. Kees de Glopper (RUG).

 

Concepten

Binnen vakdidactisch onderzoek wordt veelvuldig gewerkt met concepten, zoals ‘kennis, vaardigheid, attitude’. In de workshops hebben promovendi geanalyseerd en in intervisiewerkvormen gereflecteerd op de concepten die zij tegenkomen in hun onderzoek.

 

Modellen

Concepten zijn vaak onderdeel van een model en staan in relatie tot praktijkproblemen en onderzoeksvragen. Tijdens de dag zijn er in groepsverband verschillende modellen geconstrueerd, gepresenteerd en geëvalueerd. In een aansluitende workshop hebben universitair docent dr. Mike Huiskes (RUG) en prof.dr. Kees de Glopper (RUG) met concrete voorbeelden zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek toegelicht.

 

Concerns

Concepten plaatsen waarden en daarmee samenhangende ‘zorgen’ op de voorgrond. Concepten zijn niet alleen aan theoretische inhoud en onderzoeksvragen gebonden, maar zijn ook gerelateerd aan achterliggende waarden en belangen, oftewel ‘concerns’ van verschillende belanghebbenden: leraren, leerlingen, ouders, etc.

Naast de inhoud was er ook ruimte voor gezelligheid en tijd om te reflecteren op het promotieproces zelf. In een workshop van  prof.dr. Bernadette Hout-Wolters (UvA) werd op een inspirerende wijze aandacht besteed aan organisatorische facetten van het verrichten van promotieonderzoek, waarbij zowel aandacht was voor het maken van een planning als het verdelen van van huishoudelijke taken.

 

Al met al blikken we terug op een inspirerende, zonnige en zeker ook gezellige dag in Ede.

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Antispam *