DUDOC-ALFA

Nieuwe promotieprojecten Dudoc-Alfa 2018

Voor Dudoc-Alfa heeft het Ministerie van OC&W een budget beschikbaar gesteld, waarmee opnieuw een aantal promotieprojecten gestart kon worden op 1 september 2018. Deze ronde stond open voor docenten VO die werkzaam zijn als eerstegraads bevoegd docent voor een van de alfavakken (Filosofie, Geschiedenis en staatsinrichting, Godsdienst en levensbeschouwing, Griekse Taal en Cultuur en Latijnse Taal en Cultuur, Kunstgeschiedenis, CKV en Kunst algemeen, Moderne Vreemde Talen, Muziek en Nederlands.)

Intussen heeft de selectieprocedure plaatsgevonden. De selectiecommissie was samengesteld uit enkele leden van de Stuurgroep Vakdidactiek Geesteswetenschappen en een aantal deskundige collega’s. Bij de vereiste intentieverklaringen is gebruik gemaakt van advisering door de vakdidactische meesterschapsteams, bij de selectie zelf is mede gebruik gemaakt van rapportage door externe referenten.

Op 23 mei jl. heeft de stuurgroep 5 kandidaten mogen feliciteren met een promotieplaats.

Drs. M. (Maartje)  van der Eem
Titel project: Meer mediawijs door betekenisvol geschiedenisonderwijs
Promotor: Prof. dr. C.A.M. van Boxtel – Universiteit van Amsterdam

C.C. (Lieke) Holdinga MA MSc
Titel project: Leren schrijven en schrijvend leren bij geschiedenis en Filosofie
Promotor: Prof. dr. G.C.W. Rijlaarsdam – Universiteit van Amsterdam

Drs. R. (Renate) van Keulen
Titel project: Een nieuwe kans voor historisch literatuuronderwijs? “De invloed van een gamification-didactiek voor historisch literatuuronderwijs op de motivatie en leeropbrengsten van vwo-leerlingen”
Promotor: Prof. dr. J.W.M. Kroon – Tilburg University

L.G.T. (Lusie) Laan-Kolanowski MA
Titel project: Een didactiek voor kritisch denken en reflectie bij Klassieke Talen.
Promotor: Prof. dr. M. Martijn – Vrije Universiteit Amsterdam

Drs. G.P.M. (Gijs) Leenders MA
Titel project: Van taalvergelijking naar taalbewustzijn: een contrastief grammatische leerlijn voor de vakken Nederlands, Engels en Duits.
Promotor: Prof. dr. J.M. van Koppen – Universiteit Utrecht

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Antispam *