DUDOC-ALFA

Intervisie 8-9 November 2019

Op 8 en 9 november 2019 vond opnieuw een inspirerende intervisie- en scholingsbijeenkomst plaats in Hotel en Congrescentrum de Reehorst in Ede. De promovendi van de Dudoc-Alfa lichtingen 2017 en 2018 en de aangesloten promovendi met een NWO-beurs vormen een steeds hechtere groep, wat het gemakkelijk maakt om ervaringen uit te wisselen en elkaar te voorzien van feedback. In de sessie ‘presenteren en reflecteren’, verzorgd door Sander Bax en Nivja de Jong, bleek dit van grote waarde. Als docent-onderzoeker heb je een speciale positie op je school en op de universiteit. Het is prettig om met gelijkgestemden te spreken over processen en de uitdagingen die op je pad komen. Tijdens het tweede deel van de sessie hebben verschillende promovendi een presentatie verzorgd in een conferentiesetting, met voorzitter en (soms kritische) vragenstellers. De presentaties zijn vervolgens geanalyseerd, met aandacht voor alle rollen. Waardevol was dat de begeleiders niet alleen inhoudelijke aspecten benadrukten, maar ook ingingen op houding, interactie en de persoonlijke beleving van de spreker.

De vrijdag stond daarnaast in het teken van data: zowel kwalitatief als kwantitatief. Huub van den Bergh wilde ons duidelijk maken dat statistiek ‘heel leuk is’ en wist met zijn enthousiasme en sprekende voorbeelden inderdaad aan te tonen dat een college over kwantitatief-empirisch onderwijsonderzoek en statistische technieken van het begin tot het einde kan boeien. Aan de hand van een eerder uitgevoerd onderzoek liet hij zien hoe sterk onderzoeksontwerp en data-analyse samenhangen en hoe essentieel het is om uitvoerig stil te staan bij het onderzoeksontwerp en de implicaties die dit heeft voor de latere statistische analyse.

De sessie van Wilfried Admiraal draaide om kwaliteitswaarborging bij kwalitatief onderzoek. In het eerste deel van de sessie werden we gevraagd om op te schrijven op welke manieren we de kwaliteit van ons eigen onderzoek bewaken. Vervolgens bespraken we methoden die gehanteerd worden tijdens verschillende onderzoeksfases, waaronder de audit-methode. Ook maakten we kennis met mogelijke bedreigingen. Na afloop van het theoretische gedeelte was het interessant om terug te grijpen naar onze eerste opdracht en na te gaan in hoeverre we tijdens ons onderzoek zelf rekening houden met kwaliteitsbewaking.

De lunch, borrel, het diner, de avondwandeling en het laatste afzakkertje: tijdens onze sessies in De Reehorst beginnen zich inmiddels echte tradities te vormen.

Verkwikt door de combinatie van avondlijke wandeling en / of borrel en / of een goede nachtrust, troffen we elkaar op dag 2 aan een verlokkend ontbijtbuffet. Op deze dag zijn we plenair opgetrokken. Mariëtte van den Hoven leidde ons in versneld tempo door het mijnenveld dat ‘ethiek en wetenschappelijke integriteit’ heet. Een beeld dat we vooral niet moeten meenemen uit deze workshop. De meesten van ons hebben ervaring met o.a. ethische toetsingscommissies, datamanagementparagrafen en -plannen, dus we konden snel doorschakelen naar ervaren pijnpunten. Vooral de regelgeving rond ethiek moet nog landen, blijkt wel uit de verschillen in de mate waarop universiteiten en promotores met de diverse gedragscodes omgaan. Na de plenaire interactie volgde in subgroepjes het bespreken van ethische dilemma’s.

Na de pauze deelde Gert Rijlaarsdam gul zijn expertise op het gebied van het wetenschappelijk publiceren. Het meest interessant waren natuurlijk de kijkjes achter de schermen, de strategieën (bijv. ‘hoe om te gaan met reviewers en editors’) en de ranglijstjes van wetenschappelijke tijdschriften. De eventuele koudwatervrees voor het publiceren van een artikel, verreweg de meesten van ons hopen op artikelen te promoveren, is dankzij Gerts tips & tricks toch zeker deels weggenomen.

Ten slotte konden we voor vertrek naar huis weer een copieus lunchbuffet genieten. Hartelijk dank voor de workshops / de goede organisatie en dito zorgen / de feedback en de gezelligheid.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Antispam *