DUDOC-ALFA

Intervisie 31 januari 2020

Op 31 januari 2020 vond opnieuw een intervisiebijeenkomst plaats in The Colour Kitchen Zuilen in Utrecht. Deze bijeenkomst is gecombineerd met de inspiratiedag van NWO. Van 10:00 tot 12:00  hebben de promovendi van de Dudoc-Alfa en de aangesloten promovendi met een NWO-beurs een workshop van prof. dr. Jan van den Akker gevolgd die ging over ontwerponderzoek. Het was een nuttige workshop waarin de kenmerken, verschillende fases en verschillende processen van ontwerponderzoek zijn toegelicht. Na deze bijeenkomst heeft de groep zich aangesloten bij de NWO laureaten.

Na de lunch begon het programma van de Laureatendag van de Promotiebeurs voor Leraren. Deze NWO middag is georganiseerd om te netwerken en laureaten te inspireren en te informeren over onderwijs en onderzoek. Het programma begon met een algemene opening gevolgd door twee workshopsessies waarin we mochten kiezen uit zes workshops: onderzoekresultaten in eigen onderwijspraktijk, toekomst na de promotie, artikelen schrijven, het wetenschappelijk congres, slim met sociaal media, en Hora Est – de laatste fase van de promotie. Na de workshops vond er een algemene afsluiting en borrel plaats. Het was een leuke en inspirerende dag die Dudoc-alfa en NWO laureaten bij elkaar heeft gebracht.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Antispam *