DUDOC-ALFA

Verslag intervisie NWO 31 oktober 2020

Intervisiebijeenkomst van 4 eerstejaars-NWO’ers in Ede, te gast bij Dudoc Alfa (31 oktober 2020)

Op zaterdag 31 oktober 2020 mochten wij als NWO-promovendi-met-lerarenbeurs aanschuiven bij een intervisie- en scholingsweekend voor Dudoc-Alfa promovendi in De Reehorst in Ede. Zomaar, live, niet eens via Zoom of Teams! De Dudoc-Alfa’s waren al een dag eerder aan hun trainingssessies begonnen, voor ons ‘eerstejaars’ was het een separate bijeenkomst onder leiding van lerarenopleider / vakdidacticus dr. Erwin Mantingh (UU) en hoogleraar Vakdidactiek Geschiedenis prof. dr. Carla van Boxtel (UvA). Niet alleen de gastvrijheid van de organisatie, die ons als NWO’ers een bijzonder welkom gevoel gaf, ook de opzet van de intervisiebijeenkomst was fijn en nuttig. Die sloot naadloos aan bij het stadium in het onderzoeksproces waarin we ons nu bevinden.

Ter voorbereiding hadden we een korte beschrijving van onze verschillende onderzoeken aangeleverd (altijd een goede oefening in to the point zijn). Daarbij gaf iedereen aan welk centraal concept aan de basis van zijn/haar onderzoek staat. Bij welke vakdidactische modellen sluit het onderzoek aan, voor welke onderwijsproblematiek wil het een uitweg bieden, welke keuzes maken wij als onderzoekers bij de ontwikkeling van didactische interventies? Ook een goede vraag: slaan we misschien (al dan niet bewust) bepaalde benaderingen over?

In de ochtendsessie hoorden we elkaar over al deze centrale concepten uit, in duo-gesprekken. Al snel bleken er meer raakvlakken tussen de onderzoeken te bestaan dan op het eerste gezicht was gebleken en werden de gesprekken concreet: zo’n uitwisseling helpt je vooruit, het is prettig en nuttig om zo te sparren en het is zeer welkom in solitaire pandemische tijden.

’s Middags constateerden we met Erwin raakvlakken tussen onze eigen conceptuele bases en de ontwerptekst van de Vakdidactische Onderzoeksagenda, kersvers opgesteld door een werkgroep vakdidactici i.s.m. het NRO, om de positie van vakdidactiek als zelfstandige onderzoeksdiscipline te versterken: met reden, want de onderwijspraktijk stelt voortdurend vragen naar innovatie en ontwikkeling van lesmethoden. Daar ligt ook ons onderzoeksgebied, of we nu als politicoloog onderzoek verrichten naar tweetalig onderwijs of als historica of neerlandici/letterkundigen naar de optimale vorm van dialogisch leren op zoek zijn. Carla liet ons tot slot zien dat ons onderzoek op het snijvlak van drie vakdomeinen – de academische vakdiscipline, de onderwijswetenschappen en de onderwijspraktijk – altijd een oefening in afbakening en het maken van keuzes is, die je prima kunt verantwoorden, maar dat dit wel een bewust proces is. Helder weer naar huis. Dank!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Antispam *