DUDOC-ALFA

Nieuwe promotieprojecten Dudoc-Alfa 2024

Voor Dudoc-Alfa heeft het Ministerie van OC&W een budget beschikbaar gesteld, waarmee opnieuw een aantal promotieprojecten gestart kan worden op 1 september 2024. Deze ronde stond open voor docenten VO die werkzaam zijn als eerstegraads bevoegd docent voor een van de alfavakken (Filosofie, Geschiedenis en staatsinrichting, Godsdienst en levensbeschouwing, Griekse Taal en Cultuur en Latijnse Taal en Cultuur, Kunstgeschiedenis, CKV en Kunst algemeen, Moderne Vreemde Talen, Muziek en Nederlands.)

Intussen heeft de selectieprocedure plaatsgevonden. De selectiecommissie was samengesteld uit enkele leden van de Stuurgroep Vakdidactiek Geesteswetenschappen en een aantal deskundige collega’s. Bij de vereiste intentieverklaringen is gebruik gemaakt van advisering door de vakdidactische meesterschapsteams, bij de selectie zelf is mede gebruik gemaakt van rapportage door externe referenten.

Op 24 april jl. heeft de stuurgroep 9 kandidaten mogen feliciteren met een promotieplaats.

S.G. (Bas) Clercx MA
Titel project: Docent als Canon.
Promotor: Prof. dr. C.A.M. van Boxtel – Universiteit van Amsterdam

Drs. A.C. (Carolina) de Groot MA
Titel project: Kritische doeltaalgebruikers: de integratie van taalbewustzijn en digitale geletterdheid in het vreemdetalenonderwijs.
Promotor: Prof. dr. S.J. Andringa – Universiteit van Amsterdam

R.C. (Roos) Joosten MA MEd
Titel project: Cultuurbewust dialogisch literatuuronderwijs.
Promotor: Prof. dr. P.A. Bax – Tilburg University

F.M.R. (Florentine) Krijnen MA
Titel project: Duurzaam taalwijs en taalvaardig: op naar een taalbewuste en cultuurbewuste woordenschatdidactiek.
Promotor: Prof. dr. M. Meeter – Vrije Universiteit

M.M. (Marjolein) Lansing MA
Titel project: Improving LLA literature teaching through CLIL and disciplinary literacies.
Promotor: Prof. dr. N.H. de Jong – Universiteit Leiden

R.A. (Remco) Menke MA
Titel project: Leren schrijven met vaktaal bij geschiedenis.
Promotor: Prof. dr. C.A.M. van Boxtel – Universiteit van Amsterdam

Drs. T.M.W.H.M. (Twan) Robben
Titel project: Creativiteitsontwikkeling als didactisch middel om vwo-bovenbouwleerlingen historische literatuur te laten begrijpen binnen het schoolvak Nederlands.
Promotor: Prof. dr. E.M. van Meerkerk – Radboud Universiteit

H. (Fred) Sikkens MEd
Titel project: Schreib-Sprechbrücke Deutsch: de relatie tussen schrijven en spreken in de doeltaal Duits en de effecten op angst en self-efficacy.
Promotor: Prof. dr. M.C. Michel – Rijksuniversiteit Groningen

L.J.C (Leonie) Sliepenbeek MA
Titel project: Kunstig of gekunsteld: naar een redeneerdidactiek voor bewust schrijven in tijden van kunstmatige intelligentie.
Promotor: Prof. dr. P.A. Bax – Tilburg University

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Antispam *