Agenda

6 mei 2019
Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht

Promotie Klaske Elving

Op 6 mei zal Klaske Elving-Heida haar proefschrift verdedigen aan de Universiteit Utrecht. De titel van haar proefschrift luidt:  ‘Effectieve leeractiviteiten voor het schrijfonderwijs in havo 4’.

Plaats van handeling: Academiegebouw van de Universiteit Utrecht, Domplein 29. Tijdstip: 10:30-11:30 uur.

Klaske is een van de promovendi van de eerste lichting Dudoc-Alfa onderzoekers, die in september 2014 aan hun project zijn begonnen. Haar promotores zijn prof. dr. Huub van den Bergh (UU) en prof. dr. Gert Rijlaarsdam (UvA).

Via deze link naar de website van de Universiteit Utrecht is meer informatie te vinden over de inhoud en aanbevelingen in het proefschrift.