Gijs Leenders

Bio
Gijs Leenders is promovendus aan de Universiteit Utrecht en eerstegraadsdocent Nederlands op het Amadeus Lyceum te Vleuten. Binnen het Dudoc-Alfaprogramma werkt hij onder begeleiding van Rick de Graaff en Marjo van Koppen aan zijn promotietraject getiteld: Van taalvergelijking naar taalbewustzijn: Een contrastiefgrammatische leerlijn voor de vakken Nederlands, Engels en Duits. Hier kunt u meer lezen over de publicaties en het onderzoek van Gijs. 

Workshopomschrijving
Een taaloverstijgende weg naar taalbewustzijn? Let’s CLAP!
Weet jij eigenlijk wat jouw collega’s doen bij de andere talen? Of (hoe) kennis van de ene taal van pas kan komen bij (het leren van) een andere taal? We bekijken de mogelijkheden aan de hand van de grammaticadidactiek die momenteel ontwikkeld wordt voor het middelbaar onderwijs (CLAP: Cross-Linguistic Awareness Programm). We kijken daarbij onder andere naar de vraag via welke route leerlingen hun taalbewustzijn vergroten. Bovendien denken we samen na over de mogelijkheden die taaloverstijgend werken überhaupt kan bieden. Zie ik je 5 oktober?

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen binnen mijn promotietraject?
Voeg me dan toe via LinkedIn of Twitter!

Verder lezen?
– Artikel Pedagogische Studiën
Leenders, G., de Graaff, R., & Van Koppen, M. (2021). Hoe meet je bewuste taalvaardigheid? Grammaticaal redeneren in de vakken Nederlands, Engels en Duits. Pedagogische Studiën, 98(1), 67-93.
– Blog Dudoc Alfa
Leenders, G. (2021). Van taalvergelijking naar taalbewustzijn: grammatica in de vakken Nederlands, Engels en Duits
– Artikel Levende Talen Magazine
Leenders, G. (2020). Grammaticaal taalbewustzijn in de vakken Nederlands, Engels en Duits: Wie/wat+ waar ben ik nou eigenlijk mee bezig?. Levende Talen Magazine, 107(3), 14-20.
– Artikel conferentiebundel Het Schoolvak Nederlands (HSN)
Leenders, G. P. M., de Graaff, H. C. J., & van Koppen, J. M. (2019). Verschillen de grammaticale concepten in het moedertaalonderwijs (Nederlands) en het vreemdetalenonderwijs (Duits en Engels)?. In 33ste HSN conferentie (Vol. 33, pp. 336-341). HSN Onderwijs conferentie Nederlands.

Lesmateriaal/PowerPoint