DUDOC-ALFA

Leraren kunnen onderzoeksbeurs aanvragen

Bent u leraar en wilt u zich verder verdiepen door onderzoek te doen naar een vakdidactisch of ander onderwerp? Dat kan! Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) stelt in november drie beurzen open voor leraren in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. Daarnaast is Dudoc-Alfa in oktober gestart met een selectieronde voor docenten in het voortgezet onderwijs.

Op 25 november vindt een online voorlichtingsbijeenkomst over lerarenbeurzen plaats, waar Dudoc-Alfa ook aan deelneemt.

Lees meer op de website van het NRO.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Antispam *