Anouk de Kleijn

Bio
Anouk de Kleijn is docent Nederlands aan het Stedelijk Gymnasium Leeuwarden en promovendus aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij doet onderzoek naar persoonlijk en motiverend literatuuronderwijs. In het kader van haar onderzoek ontwikkelt zij een lessenserie voor de start van het literatuuronderwijs in havo-/vwo-4. Voor haar werkzame leven studeerde zij niet alleen Nederlands maar ook psychologie en die kennis komt in haar onderzoek nu goed van pas. Hier kunt u meer lezen over de publicaties en het onderzoek van Anouk.

Workshopomschrijving
Samen lezen, samen praten
Praten over literatuur in de les wint sterk aan populariteit, maar het is nog best ingewikkeld om dat goed te doen. In deze workshop laat ik je zien hoe je met een andere insteek het begrippenapparaat kunt inzetten om te praten over literatuur. De focus ligt daarbij niet op de verhaalanalyse, maar op het inleven in de tekst en het zoeken van verbanden met het eigen leven, opdat literatuur je iets waardevols kan meegeven in je ontwikkeling.

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen binnen mijn onderzoek?
Voeg me toe via LinkedIn!  

Verder lezen?
– Artikel congresbundel Stichting Lezen
Kleijn, A.D. (2019) Persoonlijke groei en motivatie in het literatuuronderwijs. In: Segers, E. & van Steensel, R. (Red.) Lekker lezen: over het belang van leesmotivatie. Delft: Eburon. p.125-136.
De leesmonitor
Leesmonitor – Het Magazine 2017 – Stichting Lezen <zie PDF-document hieronder>

Lesmateriaal/PowerPoint