Astrid van Winden

Bio

Astrid van Winden werkt met veel plezier als docent Nederlands op het Christelijk Lyceum Delft. Sinds 2017 doet ze ook promotieonderzoek aan de Universiteit Leiden en de Rijksuniversiteit Groningen. Haar onderzoek richt zich op het schrijven van alinea’s. Hiervoor heeft zij een normenkader ontwikkeld en lesmateriaal gemaakt en verantwoord voor havoleerlingen. Hier kunt u meer lezen over de publicaties en het onderzoek van Astrid. 

Workshopomschrijving

Van struikelblok tot bouwsteen

Een alinea is een belangrijke bouwsteen van een tekst. Maar hoe leer je je leerlingen een begrijpelijke alinea schrijven? Binnen het schrijfonderwijs is daar nauwelijks aandacht voor, terwijl een alinea juist zorgt voor samenhang binnen een tekst en kan bijdragen aan focus op de formulering.

Wat levert de workshop je op? 
– kennis over de eisen die gesteld worden aan een begrijpelijke alinea
– ideeën om de alinea nadrukkelijker een podium te geven in je schrijfonderwijs
– zelfevaluaties en hulp-op-maatopdrachten voor het schrijven van e-mails en betogende teksten
– een zelfevaluatie die je met je collega’s tijdens de workshop ontwerpt op basis van een schrijfopdracht uit jullie eigen curriculum.