Patrick Rooijackers

Bio
Patrick Rooijackers is werkzaam als docent Nederlands aan het Sint-Janslyceum in ’s-Hertogenbosch en als promovendus aan de Universiteit Utrecht (via een Dudoc Alfa-beurs). Sinds kort werkt hij daarnaast als toetsdeskundige bij Cito. Hier kunt u meer lezen over de publicaties en het onderzoek van Patrick. 

Workshopomschrijving
Van oppervlakkig naar diep lezen: een digitale lessenserie diep begrip
Leerlingen van vandaag lijken door alle digitalisering niet snel ertoe geneigd om geconcentreerd, diep te lezen. In deze workshop werken we met een digitale lessenserie voor vwo 3- en vwo 4-leerlingen. Daarin denken leerlingen na over wat diep lezen inhoudt en hoe en wanneer je diep lezen inzet, en ze oefenen ermee.

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen binnen mijn onderzoek?
Voeg me toe via LinkedIn!  

Verder lezen?
– Bijdrage Didactiek Nederlands
Rooijackers, P. (2020). Observerend (strategisch) lezen. Didactiek Nederlands – Zo kan het ook.
– Artikel Levende Talen Magazine
Rooijackers, P., Van Silfhout, G., & Van den Bergh, H. (2021). Met zijwieltjes leren fietsen op de Dorpsstraat: Waarom de leestaken in de les Nederlands vaak inhoudelijk tekortschieten. Levende Talen Magazine, 108(2), 4-9.
– Artikel Levende Talen Tijdschrift
Rooijackers, P., Van Silfhout, G., & Van den Bergh, H. (2021). Observerend leren lezen op het vwo; Reflecteren op tekstbegrip via oogbewegingsfilmpjes. Levende Talen Tijdschrift, 22(3), 3-16.

Lesmateriaal/PowerPoint