Sprekers 2021

Hieronder vind je informatie over de workshopgevers van VONK 2021 en hun onderzoek. Nieuwsgierig naar hun lesmateriaal? Klik dan hier.

Wil je het verslag van VONK 2021 lezen? Klik dan hier.


Anouk de Kleijn
Anouk de Kleijn is docent Nederlands aan het Stedelijk Gymnasium Leeuwarden en promovendus aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij doet onderzoek naar persoonlijk en motiverend literatuuronderwijs. In het kader van haar onderzoek ontwikkelt zij een lessenserie voor de start van het literatuuronderwijs in havo-/vwo-4. Voor haar werkzame leven studeerde zij niet alleen Nederlands maar ook psychologie en die kennis komt in haar onderzoek nu goed van pas. Hier kunt u meer lezen over de publicaties en het onderzoek van Anouk.


Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen binnen mijn onderzoek?
Voeg me toe via LinkedIn!  

Verder lezen?
– Artikel congresbundel Stichting Lezen
De leesmonitor <zie PDF-document hieronder>


Anouk ten Peze
Anouk ten Peze werkt als docente Nederlands op Het Schoter in Haarlem. Daarnaast werkt zij aan de UvA aan een promotieonderzoek naar het effect van creatief schrijven op het schrijfproces en de tekstkwaliteit (NWO-Lerarenbeurs). Hier kunt u meer lezen over de publicaties en het onderzoek van Anouk. 

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen binnen mijn onderzoek?
Voeg me toe via LinkedIn!  

Verder lezen?
Artikel Levende Talen Tijdschrift
Publicatie Stichting Lezen
Artikel L1 Educational Studies in Language and Literature
De kwestie Didactiek Nederlands Levende Talen Nederlands


Astrid van Winden
Astrid van Winden werkt met veel plezier als docent Nederlands op het Christelijk Lyceum Delft. Sinds 2017 doet ze ook promotieonderzoek aan de Universiteit Leiden en de Rijksuniversiteit Groningen. Haar onderzoek richt zich op het schrijven van alinea’s. Hiervoor heeft zij een normenkader ontwikkeld en lesmateriaal gemaakt en verantwoord voor havoleerlingen. Hier kunt u meer lezen over de publicaties en het onderzoek van Astrid.

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen binnen mijn onderzoek?
Voeg me dan toe via LinkedIn!  

Verder lezen?
Artikel Tijdschrift voor Taalbeheersing
Blog voor Dudoc-Alfa


Edith Alkema
Edith Alkema is docent biologie en wetenschapsoriëntatie (WON) aan het Revius Lyceum in Doorn. Daarnaast doet zij sinds 2018 promotieonderzoek naar lees- en schrijfvaardigheid bij de zaakvakken in 4 en 5 vwo, aan de Universiteit van Amsterdam. Hier kunt u meer lezen over de publicaties en het onderzoek van Edith. 

Lieke Holdinga

Lieke Holdinga is docent Nederlands aan het Sint-Vituscollege in Bussum. Sinds 2018 doet ze met een promotiebeurs van Dudoc-Alfa onderzoek naar schrijvend leren bij geschiedenis en filosofie, aan de Universiteit van Amsterdam. Hier kunt u meer lezen over de publicaties en het onderzoek van Lieke.

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen binnen deze onderzoeken?
Voeg Edith en Lieke toe via LinkedIn!  

Verder lezen?
Artikel Written Communication


Gijs Leenders
Gijs Leenders is promovendus aan de Universiteit Utrecht en eerstegraadsdocent Nederlands op het Amadeus Lyceum te Vleuten. Binnen het Dudoc-Alfaprogramma werkt hij onder begeleiding van Rick de Graaff en Marjo van Koppen aan zijn promotietraject getiteld: Van taalvergelijking naar taalbewustzijn: Een contrastiefgrammatische leerlijn voor de vakken Nederlands, Engels en Duits. Hier kunt u meer lezen over de publicaties en het onderzoek van Gijs.

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen binnen deze onderzoeken?

Voeg me dan toe via LinkedIn!

Verder lezen?

Artikel Germanistische Mitteilungen (Duitstalig)
Artikel Pedagogische Studiën
Blog Dudoc Alfa
Artikel Levende Talen Magazine
Artikel conferentiebundel Het Schoolvak Nederlands (HSN)


Hans Das
Hans Das is sinds 2005 docent Nederlands aan het Greijdanus College in Zwolle. Binnenkort hoopt hij aan de Rijksuniversiteit Groningen te promoveren op een onderzoek naar de ontwikkeling van het lyrisch vermogen bij leerlingen van havo en vwo. Hier kunt u meer lezen over de publicaties en het onderzoek van Hans.

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen binnen mijn onderzoek?
Voeg me toe via LinkedIn


Janneke Stuulen
Mijn naam is Janneke Stuulen. Al heel wat jaren geef ik enthousiast les aan de pubers van het Amstelveen College. Dat doe ik voornamelijk in de bovenbouw havo en vwo. Afgelopen februari ben ik gestart met mijn PhD-project aan de Universiteit Utrecht: Krachtige peerfeedback bij schrijfonderwijs: de effecten van paarsgewijs vergelijken en herschrijven in de bovenbouw havo en vwo. Huub van den Bergh en Renske Bouwer zijn mijn promotor en copromotor. Hier kunt u meer lezen over de publicaties en het onderzoek van Janneke.

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen binnen mijn onderzoek?
Voeg me toe via LinkedIn!  

Verder lezen?

Peerfeedback door middel van paarsgewijs vergelijken.


Jeroen Steenbakkers
Jeroen Steenbakkers geeft bijna 30 jaar Nederlands. Tot voor kort op het Ludger College in Doetinchem en inmiddels als lerarenopleider aan de Hogeschool Windesheim. In 2017 is hij met een lerarenbeurs van Dudoc-Alfa onderzoek gaan doen naar de lessen ‘correct formuleren’. Enkele onderzoeksvragen: Wat doen leerlingen precies tijdens deze lessen? Welke formuleerfouten komen er in deze lessen aan bod? En: tijdens modules correct formuleren leren leerlingen vooral wat ze níet moeten doen. Hoe kunnen we betekenisvolle lessen ontwikkelen waarin leerlingen leren wat ze wél kunnen doen om hun schrijfstijl te verbeteren? Hier kunt u meer lezen over de publicaties en het onderzoek van Jeroen. 

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen binnen mijn onderzoek?
Voeg me toe via LinkedIn!  

Verder lezen?
– Bijdrage Didactiek Nederlands
Een praktische beschrijving van de nieuwe manier van werken.
-Artikel Levende Talen Magazine
De nieuwe lessen voor schrijfstijl zijn geïnspireerd door pedagogische ideeën.
Artikel Pedagogische Studiën


Liselore van Ockenburg

Liselore van Ockenburg is docent Nederlands aan het Stedelijk Gymnasium Den Bosch. Dankzij een Leraren Promotiebeurs (NWO) doet zij sinds 2016 aan de UvA onderzoek naar het leren schrijven van syntheseteksten in het voortgezet onderwijs. Hier kunt u meer lezen over de publicaties en het onderzoek van Liselore.

 leerlingen (3-havo/vwo) kennismaken met zowel het schrijfproduct (de gedocumenteerde tekst) als het schrijfproces.

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen binnen mijn onderzoek?
Voeg me toe via LinkedIn!  

Verder lezen?
Artikel Journal of Writing Research
Artikel L1 Educational Studies in Language and Literature
Artikel Pedagogische Studiën


                               Moniek Vis

Moniek Vis is docent Nederlands op het Dollard College in Winschoten. Daarnaast doet zij sinds 2017 dankzij een Dudoc-Alfa-beurs promotieonderzoek aan de Rijksuniversiteit Groningen. Dit onderzoek richt zich op de vraag wat effectief, samenhangend, genregericht lees- en schrijfonderwijs is. Hier kunt u meer lezen over de publicaties en het onderzoek van Moniek.

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen binnen mijn onderzoek?
Voeg me toe via LinkedIn!  


Verder lezen?
Artikel Pedagogische Studiën
– Website SLO Geïntegreerd lees- en schrijfonderwijs


Patrick Rooijackers
Patrick Rooijackers is werkzaam als docent Nederlands aan het Sint-Janslyceum in ’s-Hertogenbosch en als promovendus aan de Universiteit Utrecht (via een Dudoc Alfa-beurs). Sinds kort werkt hij daarnaast als toetsdeskundige bij Cito. Hier kunt u meer lezen over de publicaties en het onderzoek van Patrick. 

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen binnen mijn onderzoek?
Voeg me toe via LinkedIn!  

Verder lezen?
Bijdrage Didactiek Nederlands
Artikel Levende Talen Magazine
Artikel Levende Talen Tijdschrift


Renate van Keulen
Renate van Keulen is docent Nederlands op het Van Maerlantlyceum in Eindhoven en doet met een beurs van Dudoc-Alfa promotieonderzoek aan Tilburg University naar een nieuwe gamificationdidactiek voor historisch literatuuronderwijs, gebaseerd op redeneren. Haar aandachtsgebieden zijn literatuurdidactiek en leesmotivatie. Zij is redacteur letterkunde van het Vakdidactisch handboek van WODN (Werkgroep Onderzoek en Didactiek Nederlands). Hier kunt u meer lezen over de publicaties en het onderzoek van Renate.

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen binnen mijn onderzoek?
Voeg me toe via LinkedIn!  

Verder lezen?
Artikel Pedagogische Studiën
Artikel Kunstzone


Roy Dielemans
Mijn naam is Roy Dielemans, en ik ben behalve leraar Nederlands en Geschiedenis ook een wetenschappelijk onderzoeker. Mijn onderzoek gaat over het taalkundig redeneren binnen de grammaticadidactiek van het schoolvak Nederlands. Waar bij het schoolvak geschiedenis de parate kennis meer op de achtergrond is komen te staan en juist hogere-ordedenkvaardigheden worden gestimuleerd, wordt de grammaticadidactiek in het schoolvak Nederlands al decennialang gedomineerd door ezelsbruggetjes, stappenplannen en grammaticaoefeningen die gericht zijn op het juiste antwoord. Leerlingen in het voortgezet onderwijs worden zo nauwelijks uitgedaagd om taalkundig te redeneren. Hier kunt u meer lezen over de publicaties en het onderzoek van Roy.

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen binnen mijn onderzoek?

Voeg me toe via LinkedIn!  

Verder lezen?
Artikel Dutch Journal of Applied Linguistics