DUDOC-ALFA

Dudoc-Alfa dag 24 november 2017 – Bruggen bouwen: Onderzoek en praktijk

Op vrijdag 24 november 2017 werd de tweede Dudoc-Alfa dag gehouden in het prachtige Paushuize in Utrecht.

Aanwezig waren collega-leraren en begeleiders van de promovendi, vakdidactische onderzoekers en andere genodigden. Bij ontvangst werden ze meteen verwelkomd door de nieuwe promovendi op een televisiescherm in de hal, die in korte filmpjes vertelden over hun onderzoek.

Het programma begon met een inleiding van Paul Kirschner waarin hij vertelde over broodje aap-verhalen binnen het onderwijs. Zijn presentatie werd als zeer onderhoudend, interessant, en tegelijkertijd zeer prikkelend ervaren.
(PowerPointpresentatie inleiding)

Tijdens de lunch was het de beurt aan de nieuwe Dudoc-Alfa promovendi die in september 2017 zijn gestart. Ze presenteerden hun onderzoeksplannen aan de hand van posters. Al gauw verzamelden zich groepjes bij de posterborden en kregen de nieuwe promovendi de kans om over hun onderzoek te vertellen en hier vragen over te beantwoorden.

Na de lunch verzorgden de 14 promovendi van de eerste lichting (2014-2018) in tweetallen zeven workshops. De aanwezigen konden zo kennismaken met de stand van zaken bij verschillende onderzoeken. De promovendi uit de eerste lichting hebben inmiddels hun onderzoeksresultaten binnen en konden al voorzichtige conclusies trekken. Voor de nieuwe promovendi was het erg interessant om te zien wat hun voorgangers intussen hebben bereikt. Voor de promotores, vakdidactische meesters en overige aanwezigen was het een mooie kans om vragen over het onderzoek te stellen. Daar was in alle ronden veel ruimte voor ingebouwd en zo ontstond er levendige interactie naar aanleiding van de presentaties.

Workshop 1: Onderzoek naar MVT Literatuuronderwijs: een Ronde Tafel discussie.

Workshop 2: Grammatica in de les Engels: voorrang aan vorm of betekenis.

Workshop 3: Geschiedenis: een vak van beelden en verhalen.

Workshop 4: Digitale didactiek op maat bij Nederlands en Moderne Vreemde Talen.

Workshop 5: Ik vertaal wat ik begrijp, ik begrijp wat ik vertaal.

Workshop 6: Spreken in moderne vreemde talen.

Workshop 7: Van wat je denkt te weten naar hoe je weet te denken: rijke redeneringen bij Geschiedenis en Literatuur.

Na een korte, plenaire afsluiting door de voorzitter van de stuurgroep, en een snelle introductie van de vernieuwde website Vakdidactiek Geesteswetenschappen, was het tijd voor de borrel.

Tijdens de borrel klonken er vooral positieve geluiden. De eerste lichting vond het een mooie gelegenheid om advies aan de nieuwe lichting te geven en de nieuwe lichting nam dit graag in ontvangst. Bezoekers gaven aan veel te hebben geleerd (“hoewel het geen studiedag was, heb ik hier het meeste geleerd in het hele jaar”) en dit een unieke samenkomst van verschillende mensen te vinden, waardoor er een waardevol netwerk ontstaat. Naast een leerzame dag was het bovenal een leuke dag, waarbij oude en nieuwe bekenden ervan genoten elkaar (weer) te zien.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Antispam *